persian uk
    
Designed by VistaEC.com  2012
 

طبقه بندی کامپوزیت های دندانپزشکی

   
http://medpars.com/ لینک مرجع :
دریافت مقاله اصلی :
در اوایل دهه 1960 مواد ترمیمی رزین کامپوزیت با پایه BIS-GMA برای استفاده در دندانپزشکی معرفی شدند. کامپوزیت های دندانپزشکی بطور کلی از مخلوط ذرات سیلیکات گلاس و مونومرهای آکریلیک با خاصیت پلیمریزاسیون تشکیل میشوند.
کامپوزیت های دندانپزشکی عموماً بر اساس مقدار، اجزاء و خواص فیلر یا ماتریکس طبقه بندی میشوند. رایج ترین روش طبقه بندی بر اساس اندازه ذرات فیلر است. کامپوزیت ها را میتوان همچنین بر اساس ترکیب ماتریکس، روش پلیمریزاسیون، نسل و سیستم های تجاری طبقه بندی کرد.

کد141/منبع: پاب مد/2013:
خلاصه :
2,500  تومان نرخ :
   
1 دفعات دانلود :
طبقه بندی کامپوزیت های دندانپزشکی ، رزین کامپوزیت کلید واژه ها :