مد پارس : بانک ترجمه مقالات پزشکی و دندان پزشکی

نگارش پروپوزال و پایان نامه  پزشکی  دندانپزشکی
موضوع پایان نامه دندان پزشکی

موضوع و عنوان پایاننامه دندانپزشکی بر اساس مقالات 2019:

ارزیابی تغییرات همودینامیک (فشار خون، ضربان قلب) طی اعمال دندانپزشکی - کلینیکی - مقاله مرتبط

بررسی تغییر عواطف کودکان طی ریزش اولین دندان شیری - پرسشنامه ای - مقاله مرتیط

بررسی ارتباط پوسیدگی دندان با شدت بیماری پریودنتال - کلینیکی - مقاله مرتبط

ارزیابی وضعیت سلامت دهان و دندان کودکان مبتلا به صرع - کلینیکی - مقاله مرتبط

ارتباط عادات پارافانکشن دهانی با افسردگی - پرسشنامه ای  - مقاله مرتبط

شیوع و عوامل اتیولوژیک هالیتوزیس در کودکان و نوجوانان - کلینیکی - مقاله مرتبط

ارزیابی سلامت روان و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دندانپزشکی - پرسشنامه ای - مقاله مرتبط