مد پارس : بانک ترجمه مقالات پزشکی و دندان پزشکی

نگارش پروپوزال و پایان نامه  پزشکی  دندانپزشکی
واژگان جستجو

برای یافتن مقالات از جستجوی واژه یا عبارت های زیر استفاده شود:

ویروس کرونا

الف: آفت - ارتودنتیکس - ارتودنسی - ادهزیو - استحکام باند - اندودنتیک - ایمپلنت -

ب: بارداری - باندینگ - براکت - بزاق - بلیچ - بلیچینگ - بوی دهان -

پ: پریودنتال - پریودنتیت - پست و کور - پوسیدگی - پوکی استخوان -

ت: ترمیم - تغذیه -

ج: جفت - جنین

چ:

ح: حاملگی - حساسیت دندانی -

خ:

د: دندان شیری - دیابت - دهانشویه

ر: ریزنشت - ریشه -

ز: زایمان -

ژ: ژنژیویت -

س: سایتوکین - سرطان - سمان - سیلر - CBCT -

ش: شاخص پلاک - شوینده کانال -

ع - غ: عاج - غذا -

ف-ق: فیشورسیلانت -

ک: کامپوزیت - کودک -

گ: گلوگز - گلاس آینومر - گوارش -

ل - م - ن: مادر - مولتیپل اسکلروزیس - نوزاد - نهفتگی -

و - هـ - ی: ویتامین - هالیتوزیس