مد پارس : بانک ترجمه مقالات پزشکی و دندان پزشکی

نگارش پروپوزال و پایان نامه  پزشکی  دندانپزشکی
اثر محلول های شستشوی کانال ریشه بر باندینگ عاجی

هدف از این مقاله مروری بررسی اثر شوینده‌های کانال ریشه بر باند عاجی می‌باشد. مقالات منتشر شده از 1980 تا 2016 در پابمد (PubMed) جستجو شد. اثر محلول‌های شوینده کانال ریشه رایج از جمله سدیم هیپوکلریت (NaOCl)، کلرهگزیدین (CHX)، اتیلن‌دی‌آمین تترا استیک اسید (EDTA)، مخلوط تتراسایکلین+اسید+یک دترژنت (MTAD: Mixture of a Tetracycline, Acid and a Detergent) و ازن بر باند عاجی مورد بازبینی قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که کاربرد NaOCl ممکن است استحکام باند عاجی را کاهش یا افزایش دهد و یا بر آن بی‌اثر باشد که این نتایج به نوع باندینگ عاجی بستگی دارد. بعلاوه، CHX  و MTAD (بدلیل اثر مهارکننده وسیع الطیف بر ماتریکس متالوپروتئیناز) می‌توانند ثبات باند رزین- عاج را بطور قابل توجهی بهبود دهند. در ارتباط با تأثیر ازنتراپی بر استحکام باند، نتایج متناقضی گزارش شده است.

سال: 2017

منبع: پابمد


دانلود مقاله انگلیسی : اثر شوینده های کانال ریشه بر باندینگ عاجی-0.pdf

قیمت : 19800 تومان
تخفیف 50%
قیمت نهایی : 9900 تومان