مد پارس : بانک ترجمه مقالات پزشکی و دندان پزشکی

نگارش پروپوزال و پایان نامه  پزشکی  دندانپزشکی
مقایسه دمینرالیزاسیون مینا در اطراف براکت های فلزی و سرامیک - مطالعه آزمایشگاهی

تجمع پلاک و دمینرالیزاسیون مینا پیرامون براکت‌های ارتودنسی موضوع بسیاری از مطالعات بوده است. میزان تجمع پلاک در اطراف براکت‌ها بیشتر است که می تواند سبب دمینرالیزاسیون یا حذف مواد معدنی سخت از سطح دندان شود. دمینرالیزاسیون مینا ممکن است منجر به پوسیدگی دندان شود. هدف از این مطالعه ارزیابی دمینرالیزاسیون مینای دندانهای باند شده به براکت های سرامیک و فلزی بود.

2019

منبع: پاب مد

خلاصه انگلیسی و فارسی


دانلود مقاله انگلیسی :

قیمت : 2000 تومان
تخفیف 50%
قیمت نهایی : 1000 تومان