مد پارس : بانک ترجمه مقالات پزشکی و دندان پزشکی

نگارش پروپوزال و پایان نامه  پزشکی  دندانپزشکی
رابطه شیوه های خواب مادر با مرده زایی

مرده زایی در هفته 28 بارداری یا پس از آن رخ می دهد و در کشورهای با درآمد بالا، 1.3 تا 8.8 مورد از هر 1000 زایمان را درگیر می سازد. اغلب موارد مرده زایی، در زنان بدون داشتن عوامل خطرزای شناخته شده بروز میکند. این مطالعه مورد شاهدی با هدف بررسی وضعیت خواب مادران در بروز مرده زایی انجام شد.

2019

منبع: سایت پابمد

(خلاصه انگلیسی و فارسی)


دانلود مقاله انگلیسی :

قیمت : 2000 تومان
تخفیف 50%
قیمت نهایی : 1000 تومان