مد پارس : بانک ترجمه مقالات پزشکی و دندان پزشکی

نگارش پروپوزال و پایان نامه  پزشکی  دندانپزشکی
رابطه سایتوکین های پیش التهابی و ضد التهابی با پره اکلامپسی

سایتوکین های پیش التهابی و ضد التهابی نقش مهمی در نمو و عملکرد جفت دارند. هر گونه تغییر در سایتوکین ها ممکن است با بسیاری از اختلالات مرتبط با بارداری مانند پره اکلامپسی همراه باشد. بنابراین، هدف از مطالعه حاضر، بررسی بیان سیتوکین های پیش التهابی (TNF-α، IL-6) و ضد التهابی (IL-4، IL-10) در جفت و سرم زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی می باشد.

2019

منبع: پابمد

(خلاصه انگلیسی و فارسی)


دانلود مقاله انگلیسی :

قیمت : 2000 تومان
تخفیف 50%
قیمت نهایی : 1000 تومان