مد پارس : بانک ترجمه مقالات پزشکی و دندان پزشکی

نگارش پروپوزال و پایان نامه  پزشکی  دندانپزشکی
اثر نوع زایمان و پاریتی های قبلی در بروز جفت سر راهی یا پلاسنتا پرویا طی بارداری های بعدی

هدف از این مطالعه، تأثیر نوع زایمان ( سزارین ، زایمان طبیعی ) و پاریتی های قبلی در بروز جفت سر راهی و میزان هموراژ طی مرحله زایمان بود.

2019

منبع: پابمد

(خلاصه انگلیسی و فارسی)


دانلود مقاله انگلیسی :

قیمت : 2000 تومان
تخفیف 50%
قیمت نهایی : 1000 تومان