مد پارس : بانک ترجمه مقالات پزشکی و دندان پزشکی

نگارش پروپوزال و پایان نامه  پزشکی  دندانپزشکی
رژیم های غذایی برای کودکان بیمار - اختلال بیش فعالی کم توجهی (بخش 4)

اختلال بیش فعالی کم توجهی (Attention deficit hyperactivity disorder) یک بیماری نمو عصبی شایع در میان کودکان طی سنین مدرسه است. این اختلال با علائم بی توجهی، بیش‌ فعالی و یا عمل آنی غیر متفکرانه که غیر متناسب با سن، مداوم و فراگیر است، مشخص می‌شود. ADHD با خطر احتمالی مشکلات تحصیلی، چالش‌ های ارتباطی، بیماریهای روانی و بزهکاری روبرو است که بار قابل توجهی را بر خانواده و نیز سیستم‌ های مراقبت اجتماعی و بهداشتی می‌گذارد. گرچه برای ADHD درمان های دارویی ترجیح داده ‌می‌شود اما روش های غیر دارویی از جمله مداخلات تغذیه ای نیز توصیه می‌شود.

2019

منبع: سایت پاب مد

مقاله حاضر در چهار بخش مجزا ترجمه و ارائه شده است:

رژیم های غذایی برای کودکان بیمار - صرع یا اپی لپسی (بخش 1)

رژیم های غذایی برای کودکان بیمار - اوتیسم (بخش 2)

رژیم های غذایی برای کودکان بیمار - سندرم روده تحریک پذیر (بخش 3)

رژیم های غذایی برای کودکان بیمار - اختلال بیش فعالی کم توجهی (بخش 4)


دانلود مقاله انگلیسی : رژیم های غذایی برای کودکان بیمار.pdf

قیمت : 4000 تومان
تخفیف 50%
قیمت نهایی : 2000 تومان