مد پارس : بانک ترجمه مقالات پزشکی و دندان پزشکی

نگارش پروپوزال و پایان نامه  پزشکی  دندانپزشکی
بررسی وضعیت سلامت روانی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دندانپزشکی

ارزیابی مشکلات سایکولوژیک به علت اینکه سلامت روان، بخشی از سلامت عمومی است و تشخیص زودهنگام باعث بهبود وضعیت عاطفی بیمار می شود، اهمیت دارد. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین اختلالات روانی عمومی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دندانپزشکی بود.

2019

منبع: پابمد

(خلاصه انگلیسی و فارسی)


دانلود مقاله انگلیسی :

قیمت : 2000 تومان
تخفیف 50%
قیمت نهایی : 1000 تومان