مد پارس : بانک ترجمه مقالات پزشکی و دندان پزشکی

نگارش پروپوزال و پایان نامه  پزشکی  دندانپزشکی
ارتباط بین عادات دهانی (جویدن گونه) و افسردگی

جویدن عادتی گونه وضعیتی است با مشخصه جراحات مزمن مخاط باکال که به علت جویدن مکرر گونه ایجاد می گردد. این ضایعات اغلب در افراد دچار استرس یا زمینه های سایکوژنیک مشاهده می شود. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط بین جویدن عادتی گونه (cheek-biting) و افسردگی با استفاده از پرسشنامه PHQ در بیمارانی بود که برای چک آپ های روتین به کلینیک های دندانپزشکی مراجعه کرده بودند.

2019

منبع: پاب مد

(خلاصه انگلیسی و فارسی)

 


دانلود مقاله انگلیسی :

قیمت : 2000 تومان
تخفیف 50%
قیمت نهایی : 1000 تومان