مد پارس : بانک ترجمه مقالات پزشکی و دندان پزشکی

نگارش پروپوزال و پایان نامه  پزشکی  دندانپزشکی
تغییرات همودینامیک و اضطراب طی جراحی مولرهای سوم نهفته فک پایین

خروج مولر سوم نهفته به روش جراحی می‌تواند باعث اضطراب بیمار شود. اضطراب، استفاده از داروهای وازوکانستریکتور و بیحس کننده‌های موضعی می‌توانند موجب تغییرات همودینامیک طی عمل جراحی شوند. در این مطالعه، تغییر پارامترهای همودینامیک (فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و ضربان قلب) و ارتباط آنها با جنسیت و اضطراب بیمار طی خروج مولر سوم نهفته فک پایین بررسی شد.

2019

منبع: پابمد

(خلاصه انگلیسی و فارسی)


دانلود مقاله انگلیسی :

قیمت : 2000 تومان
تخفیف 50%
قیمت نهایی : 1000 تومان