مد پارس : بانک ترجمه مقالات پزشکی و دندان پزشکی

نگارش پروپوزال و پایان نامه  پزشکی  دندانپزشکی
شیوع و عوامل اتیولوژیک هالیتوزیس در کودکان و نوجوانان

هالیتوز یا بوی بد دهان وضعیتی است که می تواند اثرات اجتماعی منفی داشته باشد. گرچه بیماری شایعی است، اما شیوع و عوامل اتیولوژیک مرتبط با آن در جمعیت کودکان و نوجوانان بسیار اندک مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر، بررسی ارتباط وقوع هالیتوز با عوامل اتیولوژیک دهانی در کودکان 6 تا 12 ساله بود.

2019

منبع: PubMed

(خلاصه انگلیسی و فارسی)


دانلود مقاله انگلیسی :

قیمت : 2000 تومان
تخفیف 50%
قیمت نهایی : 1000 تومان