مد پارس : بانک ترجمه مقالات پزشکی و دندان پزشکی

نگارش پروپوزال و پایان نامه  پزشکی  دندانپزشکی
مقایسه امواج فرابنفش و نور سفید در شناسایی بقایای ادهزیو طی دباند کردن براکت های ارتودنسی

هدف از این مطالعه ارزیابی اثربخشی و کارایی اشعه ماوراء بنفش در مقایسه با نور سفید معمولی در شناسایی بقایای ادهزیو نشاندار شده با فلورسنت طی دباند کردن براکت های ارتودنسی بود.

2019

منبع: پاب مد

(خلاصه انگلیسی و فارسی)


دانلود مقاله انگلیسی :

قیمت : 2000 تومان
تخفیف 50%
قیمت نهایی : 1000 تومان