مد پارس : بانک ترجمه مقالات پزشکی و دندان پزشکی

نگارش پروپوزال و پایان نامه  پزشکی  دندانپزشکی
تغییر عواطف کودکان طی ریزش اولین دندان شیری

هدف از این مطالعه بررسی عواطف مختلف در کودکان طی ریزش اولین دندان شیری و بررسی اثرات احتمالی متغیرهای مربوط به کودک و والدین بر این عواطف بود.

2019

منبع: سایت پاب مد

(خلاصه انگلیسی و فارسی)


دانلود مقاله انگلیسی :

قیمت : 2000 تومان
تخفیف 50%
قیمت نهایی : 1000 تومان