مد پارس : بانک ترجمه مقالات پزشکی و دندان پزشکی

نگارش پروپوزال و پایان نامه  پزشکی  دندانپزشکی
استحکام باند برشی یک ادهزیو یونیورسال به عاج دندان شیری و ویژگیهای میکروسکوپی ساختار عاج

ادهزیوهای دندانی به منظور بهبود چسبندگی بین ساختارهای دندان و کامپوزیت رزین ها استفاده می شوند. این مطالعه با هدف ارزیابی استحکام باند برشی یک ادهزیو یونیورسال به عاج دندان شیری انجام شد.

سال: 2018

منبع: پابمد

(خلاصه انگلیسی و فارسی)


دانلود مقاله انگلیسی :

قیمت : 2000 تومان
تخفیف 50%
قیمت نهایی : 1000 تومان