مد پارس : بانک ترجمه مقالات پزشکی و دندان پزشکی

نگارش پروپوزال و پایان نامه  پزشکی  دندانپزشکی
عوامل خطر زای تحلیل خارجی ریشه مولرهای دوم مرتبط با نهفتگی مولر سوم - یک مطالعه با استفاده از CBCT

در حضور نهفتگی مولر سوم که فراوان ترین نهفتگی دندانی است، تحلیل خارجی ریشه (ERR) یا پوسیدگی دندان می تواند بر سطح دیستال مولر دوم مجاور دیده شود. هدف از این مطالعه بررسی عوامل خطرزای ERR در مولر دوم مجاور به مولر سوم نهفته با استفاده از CBCT بود.

سال 2019

منبع پابمد

(خلاصه انگلیسی و فارسی)


دانلود مقاله انگلیسی :

قیمت : 2000 تومان
تخفیف 50%
قیمت نهایی : 1000 تومان