مد پارس : بانک ترجمه مقالات پزشکی و دندان پزشکی

خــدمات پژوهشی

پروپوزال آماده پزشکی و دندانپزشکی (تمام پروپوزال ها توسط مجموعه مدپارس تهیه شده اند و هیچگونه نسخه برداری یا کپی از پروپوزالهای ارائه شده در دانشگاه های علوم پزشکی انجام نشده است).

تهیه متن کامل (Full Text) مقالاتی که منحصراً خلاصه آنها در پابمد ارائه شده است.

انواع پرسشنامه : تشخیص و درمان اختلالات و بیماری ها ، ارزیابی وضعیت سلامت ، ارزیابی زیبایی صورت و تناسب اندام

پیشنهاد موضوع تحقیق و عنوان پایان نامه پزشکی و دندانپزشکی: تهیه و ارسال مقالات، پرسشنامه، راهنما و نحوه اجرا.

راهنمایی جهت تهیه مقاله انگلیسی و فارسی از پایان نامه.

انجام آنالیز آماری (SPSS) : ثبت اطلاعات، تجزیه و تحلیل آماری.

راهنمایی جهت تدوین پروپوزال، پایان نامه و مقاله : پزشکی و دندانپزشکی.

سرچ و گردآوری مقاله های پزشکی و دندانپزشکی از سایت پاب مد، جمع آوری و تدوین مطالب مطابق با موضوع پژوهش.